A fejlesztésről

Mit jelent a korai fejlesztés, és kinek van rá szüksége?

Az újszülött éretlenül jön a világra, a külvilág ingereihez alkalmazkodó érzékszervei, idegrendszere, a sikeres illeszkedéshez szükséges mozgató idegpályái még nincsenek készen. A külvilág ingereihez való alkalmazkodás: az adaptáció, mely a szervek kielégítő működésén alapul.

A fejlődés nem egyenletes, hanem szakaszosan változik, vannak aktívabb időszakok, hirtelen fejlődési ugrópontok, és vannak hosszabb ideig érő készségek, gyakorlási és érési periódusok. Ez egyéni változatosságot mutat, de vannak fejlődési csomópontok, melyeknek bizonyos tűrési határokon belül meg kell jelenniük, és a fejlődési szakaszoknak le kell zajlaniuk. A tűréshatáron túl megjelenő készségek esetében a fejlődés menetét megkésettnek tekintjük; amikor a készségek más sorrendben vagy más mintázattal jelennek meg, akkor a fejlődésmenetet eltérőnek látjuk. A gyermeki lét alapvető megismerési folyamatai a mozgásba, a cselekvésbe, a játékba ágyazott tevékenységekben realizálódnak.

Vannak betegségek, sérülések, amelyek már a születés pillanatától jól észlelhetők, pl. genetikai ártalmak, végtaghiány, szülési sérülés, fejlődési rendellenességek stb. Későbbiekben maga szülő, vagy a védőnők, gyermekorvosok veszik észre a rendellenes fejlődést. A sérülés formája lehet testi, érzékszervi fogyatékosság: látás-, hallás-, mozgás- vagy beszédsérülés. Lehet az értelem sérülése, lehet autizmus vagy – több fogyatékosság előfordulása esetén- halmozott fogyatékosság. Lehet kórosan túlmozgásos vagy kórosan viselkedészavaros és lehet mutista(bizonyos helyzetekben nem beszélő), valamint koraszülött az a gyermek, aki majd korai fejlesztésre szorul.

Sokszor ebben az életkorban még nem is lehet pontos diagnózist felállítani, de fontos, hogy a gyermek és a család gondozása megkezdődjön.

A korai fejlesztés egy komplex, átfogó gyógyító PEDAGÓGIAI módszer, amely az első életévekben segíti a kisgyermek fejlődését, irányt ad a további lehetőségekhez, képességek kibontakozásához. Kiegészítő része, sok esetben elengedhetetlen tartozéka a gyógytorna, DSGM terápia, Katona – féle gyógytorna, TSMT, Hydroterápia, stb. Ezeket a terápiákat az erre szakosodott szakemberek végzik.

Ki állapítja meg a korai fejlesztésre való jogosultságot?

A korai fejlesztés szakszolgálat igénybevételének szükségességét és jogosságát a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg.  A vizsgálatot a szülő, védőnő, orvos kérheti. A kérelmet – egyéb vizsgálati kérelmekkel ellentétben  bármikor be lehet nyújtani. A szakértői vizsgálat időpontját a szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt – legalább nyolc nappal előbb – értesíti. A szakértői vizsgálat megkezdéséhez – kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik vagy megjelenése tartósan akadályba, ütközik – a szülő jelenléte szükséges. A szakértői vizsgálatban a szülő köteles közreműködni.

A vizsgálat támaszkodik a szülőtől felvett adatokra, a kórházi zárójelentésre és egyéb orvosi vizsgálatok adataira. Sok esetben már a kórházban is közreműködik a korai fejlesztésben résztvevő szakember, az ő megfigyelései is részei a vizsgálati anyagnak. A szakértői bizottságban gyógypedagógus, pszichológus, orvos vizsgálja meg a gyermeket, és ennek alapján születik meg a szakvélemény. A szakvélemény tartalmazza a szakértői vizsgálat rövid leírását, a fogyatékosságra vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket, a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat, valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatokat, illetve annak megjelölését, hogy a feladatokat milyen ellátás keretében, mely intézmény biztosítja. A szakértői és rehabilitációs bizottság tagjai a gyermek fogyatékosságára, fejleszthető képességeire, készségeire vonatkozó megállapítást közösen alakítják ki. A szakértői véleményt a bizottság vizsgálatban közreműködő tagjai írják alá.

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás a legkorábbi életkorban nyújtható szakszolgálati forma, mely egyúttal különleges gondozáshoz való jogot is jelent. Az állam a feladat ellátásáról a Közoktatási Törvény 14/1994.(VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. Attól az időponttól vehető igénybe, amikor a szakértői bizottság megállapítja az igényjogosultságot. Az ellátandók életkora 0-5 éves korig terjed. Ebben a szakszolgálatban a szülő nevelőmunkáját segítik a szakemberek.
Zalaegerszeg és környékén található bizottságok:

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a.
Telefon/fax: (92) 510-572
E-mailszakertoi.bizottsag@zmpi.hu
Vezetője: Szabó Zsoltné

Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
8800 Nagykanizsa, Rózsa út 9.
Telefon: (93) 314-443 vagy (93) 510-140
E-mail: fejlesztokozpont.@intezmeny.nagykanizsa.hu
Vezetője: Gellén Melinda

Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
9700 Szombathely, Petőfi Sándor út 8.
Telefon: (94) 512-058, (94) 512-055
Fax: (94) 513-078
Vezetője: Völgyiné Schik Judit


Korai gyógypedagógiai intervenció

A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, a család segítése, mely

 • szűrést,
 • komplex diagnosztikai vizsgálatot,
 • gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást
 • és különböző terápiás szolgáltatásokat

foglal magában a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeit figyelembe véve.

A koragyermekkori intervenció, fejlesztés szolgáltatásaira jogosultak azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy több fejlődési területen:

 • mozgásfejlődés,
 • értelmi fejlődés,
 • hallás-, látásfejlődés,
 • kommunikáció-, beszédfejlődés,
 • szociális, érzelmi fejlődés, viselkedésbeli eltérés,
 • valamint olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást eredményeznek, valamint akik megfelelő diagnosztikai folyamatot követően, nagy valószínűséggel fejlődésükben tartós elmaradást mutatnak, fognak mutatni.

Koragyermekkori intervenció szolgáltatásai

 • A gyermek komplex vizsgálata, fejlődési szintjének felmérése

Minden fejlődési területre kiterjedő, átfogó – gyermekorvos, gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus által végzett – vizsgálat célja a gyermek fejlődési diagnózisának megállapítása, fejlődési állapotának és a család szükségleteinek felmérése. A vizsgálat eredményeit figyelembe véve tudunk javaslatot tenni az esetleges további vizsgálatokra, illetve a szükséges fejlesztési formákra. Az évente elvégzett kontrollvizsgálatok célja a gyermekek fejlődési ütemének felmérése, ami a fejlesztés további irányvonalát is meghatározza.

 • Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás

Gyakori formája a fejlesztés, melynek során a gyermeki képességek magasabb szintre jutását segítjük. A gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor által végzett, a gyermek fejlettségi szintjét figyelembe vevő, a legközelebbi fejlődési zóna elérését támogató fejlesztési forma, mely a gyermek mozgására, játékára, tevékenységére, viselkedésére, a kommunikációra, valamint a szülőkre irányul, a gyermekükhöz való alkalmazkodás terén és a családi életre vonatkozóan.

 • Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztő szakemberek a gyermek mozgásállapotát és szükségleteit figyelembe véve tesznek javaslatot mozgásfejlesztésre. A gyermekek így részesülhetnek egyéni és csoportos gyógytornában. A legkorábbi életkorban igen kiemelkedő hangsúllyal szereplő mozgásfejlődésről, annak segítéséről, megfelelő testhelyzetek megtalálásáról minden gyermek esetében rendszeresen konzultálhat egymással a mozgásfejlesztő szakember és a gyógypedagógus.

 • Pszichológiai segítségnyújtás

Pszichológiai szolgáltatásaink (egyéni terápia, szülőcsoportok, közös fejlesztő munka a gyógypedagógusokkal) segítenek a családnak a sérült gyermek születésével járó megváltozott élethelyzet elfogadásában, illetve az optimálisabb családi életvitel kialakításában.

 • További szolgáltatások

A gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés mellett az intervenció szolgáltatásaiban jelen lehet a logopédiai, illetve zeneterápiás ellátás. Ideális, ha a gyermekorvosok a fogyatékossággal összefüggő egészségügyi kérdésekben rendszeres tanácsadást, illetve konzultációt tartanak az érdeklődő szülőknek. A fejlesztő szakemberek szükség esetén bölcsődékbe, óvodákba látogatnak a gyermekek intézményes


Fejlesztési módszerek

Napjainkban nagyon sok módszer és eszköz áll  rendelkezésre, amelyekkel segíthetünk gyermekünk fejlődésében.

Szülőként nagyon fontos, hogy időben felismerjük, ha gyermekünk segítségre szorul. Megtaláljuk az adódó probléma forrását. Ez lehet akár fizikai és lelki eredetű. Fontos, az is hogy megtaláljuk a leghatékonyabb fejlesztő eljárást és a lehető legrövidebb időn belül elkezdjük gyermekünk fejlesztését. Természetesen szülőként  nem lehet elvárás, hogy ismerjük az összes fejlesztési lehetőséget, erre valók a szakemberek!

Fejlesztési módszerekről tájékoztató:

 1. Korai gyógypedagógiai fejlesztés
 2. Katona-módszer – neurohabilitációs tréning
 3. Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer – DSGM
 4. Gyermekrehabilitációs gyógytorna
 5. Általános gyógytorna
 6. Craniosacralis terápia
 7. Schroth módszer – 3D Scoliosis Terápia
 8. Taping módszer – Kineziotape
 9. Tradicionális Thai baba- és gyermekmasszázs
 10. Hidroterápia – medencében és kádban
 11. Pető-féle konduktív pedagógiai módszer
 12. Bobath – módszer
 13. Ayres szenzoros-integrációs terápia
 14. Delecato – módszer
 15. Tervezett szenzomotoros tréningek – TSMT
 16. Alapozó Terápia
 17. Logopédiai területe: beszédindítás, hallásfejlesztés, dadogás komplex terápiája 
 18. Meixner – féle diszlexia prevenciós módszer
 19. Kognitív képességek fejlesztése – tanulási technikák
 20. Drámapedagógia
 21. Hellinger – módszer
 22. Gyógylovaglás –  Hippoterápia
 23. Kutyás terápia