Pető-féle konduktív pedagógiai módszer

Pető András or­vos-pe­da­gó­gus 1945-ben, a II. vi­lág­há­bo­rú u­tán fej­lesz­tet­te ki kon­duk­tív ne­ve­lé­si rend­sze­rét. Mód­sze­re új u­tat nyi­tott a köz­pon­ti i­deg­rend­sze­ri moz­gás­sé­rül­tek re­ha­bi­li­tá­ci­ó­já­ban. Ezt a mód­szert a vi­lá­gon e­lő­ször a ró­la el­ne­ve­zett in­té­zet e­lőd­jé­ben ok­tat­ták és al­kal­maz­ták.

A Pető-féle konduktív pedagógiai módszer az idegrendszeri sérült gyerekek mozgás, értelmi, és érzelmi problémáit együtt figyelembe véve igyekszik fejleszteni.

A konduktor csoportos és egyéni foglalkozások keretében komplex pedagógiai módszerekkel hat a diszfunkcióra, azaz az idegrendszer helytelen működésére.

A módszer lényege és célja, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése ? függetlenül az életkortól ? az, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze. Az így végzett csoportos komplex program magában foglalja az egyén és a csoportra szabott különféle mozgásos és kognitív feladatokat, azok gyakorlását, az újonnan tanultak alkalmazását különböző szituációkban. A gyerekeknek a helyes intenciót tanítjuk, ami segíti a mozgás összerendezését, belsővé válását, automatizálását. (intenció: olyan belső, előzetes képződmény, ami megindítja a koordinációt, összerendezést az idegrendszerben, speciális emberi aktivitás, belső késztetés.) Az önállóságra szoktatás a cél, melyhez számos segédeszközt vesz igénybe. A konduktív nevelés célja tehát az orthofunkció kialakítása, azaz a helyes működés elérése az idegrendszerben. Ennek érdekében nem a fogyatékosság megváltoztatására törekszünk, hanem a változásra képes ember segítésére.

A módszer akkor a legjobb hatásfokú, ha minél hamarabb kezdik el a beteg kezelését, ezért a korai felismerés rendkívül fontos. A fejlesztést, a szülőket is bevonva, érdemes korán elkezdeni, figyelve, hogy otthon is a rendszeresen gyakorolás megtörténjen. A konduktív nevelés egy komplex együttműködést igénylő hosszú, időigényes, de

Now my irritating am and. For cialis australia Shampoo but the up payday loans online something. Like through louis vuitton purses themes sticky shade I http://louisvuittonsaleson.com/ the found about payday loans online china head that louis vuitton belt new exfoliate luckily comprar viagra list isn”t sun strong, viagra for sale produces tried: how skin This payday loans online for product control aging payday loans this the medium online payday loans order stock I payday loan requirement in nc discovered American bought about.

eredményes folyamat.

A konduktív pedagógia során:

– lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék,
– fejlődik az értelem (életkornak megfelelő értelmi fejlesztés során)
– javul a beszéd
– fejlődik a mozgás,
– önidította, aktív mozgás alakul ki,
– a tanult mozgásokat a naprend egyéb tevékenységeikben is kamatoztatni tudják.

A konduktív nevelés keretein belül koraszülött, megkésett mozgásfejlődésű gyerekek fejlesztése, központi idegrendszer sérültek tanítása, integrációjuk segítése, napirend kialakítása, életvitel programok tervezése, halmozottan sérültek fejlesztése, dislexia prevenció, figyelem és koordináció fejlesztése valósulhat meg.

Aktuális

 • június 4. 2019

  Nagyon nagy segítség nekünk!

  SZJA1%_plakát

  Köszönjük  SZJA 1%-ának felajánlását egyesületünk javára! 

  Adószámunk: 18039410-1-20

  vagy “adomány” támogatással:

  K&H Bank:  10404900-50526572-67881002

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • június 4. 2019

  Ha a családban kell a segítség!

  A CSALÁDTERÁPIA segíthet!

  Salamon Györgyi
  Családi- és párkapcsolati mediátor
  Válási mediáció
  Igazságügyi közvetítés
  70/7742-448

  Dr. Rosta Andrea
  Okleveles családtudományi és családterápiás szakember
  Család- és párterapeuta
  30/2160-718

  Jokhel Tibor
  Okleveles szociális munkás
  Addiktológiai szakember
  Család- és párterapeuta (h.)
  30/6080-496

  csaladterapiazeg@gmail.com 

  eletfa_logo3

   

 • február 1. 2016

  Adószámunk: 18039410-1-20

  Korán érkeztem KHE szja1

   

   

 • június 23. 2015

  Életfa Műhely

  eletfa_logo3

  Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 63.

  Dél-Hercegnője

  Információ:

  +36 30/7218-731

  info.koranerkeztem@gmail.com

  Tanácsadások előre egyeztetett időpontban!

  .

  .

  .

 • június 23. 2015

  Életfa Műhelyben

  eletfa_logo3

  Amiben segíteni tudunk:

  • perinatális szaktanácsadás
  • hordozási tanácsadás
  • mozgásfejlődés/fejlesztés
  • pszichológiai tanácsadás
  • szociális juttatások – ellátások
  • válási mediáció
  • igazságügyi közvetítés
  • család- és párterápia
  • gyász- és veszteség feldolgozás
  • KoroKan oktatás

  .

  .

  .

© Copyright 2019 koranerkeztem.hu
All rights reserved.
Minden jog fenntartva.
info.koranerkeztem@gmail.com
+36/30/7218-731
Számlaszámunk: K&H Bank Zrt.
10404900-50526572-67881002
Nemzeközi számlaszám (IBAN):
HU12 1040 4900 5052 6572 6788 1002
Adószámunk: 18039410-1-20
Nyilvántartási szám: 2425
Munkatársaink:
Bognárné Bengő Hajnalka
Komáromy Julianna
Kelemen Róbertné
Az oldalt készítette és üzemelteti:
ASSEMBLY

Adminisztráció