Meixner ? féle diszlexia prevenciós módszer

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeséget jelent.

\r\n

Átlagosan intelligens gyermekek veleszületett vagy korai gyermekkorban szerzett képtelensége arra, hogy az olvasást és írást a szokott módon elsajátítsák.

\r\n

Meixner Ildikó szerint: ? A diszlexia viszonyfogalom: a gyermek, a vele szemben jogosan támasztott igények ellenére lényegesen elmarad az olvasás ? írás megtanulásában. ? Ez, azt is jelenti, hogy neki sokkalta több időre és gyakorlási anyagra van szüksége, mint egy átlagosan olvasó gyereknek.?

\r\n

A diszlexia okai megkésett idegrendszeri fejlődésre, illetve genetikai okokra, kromoszóma rendellenességre is visszavezethetők. A megkésett idegrendszeri fejlődés következménye a mozgáskoordináció, a figyelem, téri tájékozódás, beszédfejlődés zavara lesz.

\r\n

A diszlexia főbb tünetei:

\r\n

Óvodásoknál:

\r\n\r\n

Mozgás területén:\r\n
\r\n

A nagy- és finommozgás koordinációjának zavara vagy fejletlensége általában már az óvodáskorban feltűnik. A finommozgások fejlődésének egyik legdöntőbb szakasza a hatéves kor körüli időszak.

\r\nJellemző:\r\n

  \r\n
 • a motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy-és finommozgások,
 • \r\n

 • \r\n

  az egyensúly-érzékelés zavara és a bizonytalan testséma. A gyermek mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani. Gyakorta megbotlik, elesik.

  \r\n

 • \r\n

 • gyenge ritmusérzék
 • \r\n

\r\n

\r\nIrány és tájékozódás területén:\r\n

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent?lent, jobb?bal irányok megkülönböztetését. Amennyiben ebben zavar keletkezik, nemcsak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek elsajátítása is nehézségekbe ütközhet.

  \r\n

 • \r\n

 • bizonytalan testséma: a gyerek nem tájékozódik megfelelően a saját testén. Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött. Hátát nem tudja homorítani-domborítani stb. Gyakori a kéz görcsössége, nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás.
 • \r\n

\r\n

\r\nBeszéd területén:\r\n

\r\n
  \r\n
 • Megkésett, akadályozott beszédfejlődés, elmosódott artikuláció, zöngétlenítés, szegényes, szűkös szókincs, beszédészlelés és beszédmegértés zavara is jellemző.
 • \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Általános iskolában:

\r\n\r\n

\r\n

Az óvodáskorban tapasztalt nagy – és finommotorika, ritmusérzék fejletlenség, térbeni tájékozódás bizonytalansága, beszédzavar mellett jelentkeznek azok a konkrét akadályok, amelyek tanulási nehézséget jelentenek a gyerekek számára.

\r\nOlvasásban:\r\n

  \r\n
 • Nehezen alakulnak ki a hang és betű közötti asszociációk, ezért gyakoriak a betűtévesztések, melyek főként a vizuális vagy fonetikai hasonlóság alapján jönnek létre. (f-t, a-e, f-v, k-g)
 • \r\n

 • Nehezen tanulják meg a betűk összeolvasását.
 • \r\n

 • Felcserélik a betűk sorrendjét, illetve az olvasás irányát: (le-el)
 • \r\n

 • Betűket és szótagokat hagynak ki illetve toldanak be
 • \r\n

 • Folyamatos olvasáskor, gyakran hibásan és lassan olvasnak, más ragokat olvasnak a szó végére
 • \r\n

 • Komoly zavarok vannak az olvasott szöveg megértésében.
 • \r\n

\r\nÍrásban:\r\n

\r\n

Az írászavar tünetei közel azonosak az olvasásban tapasztaltakkal. Nehezen tájékozódnak a vonalközben, rossz a kézügyességük, helytelen a ceruzafogásuk, görcsös, darabos a vonalvezetésük.

\r\n

\r\n

\r\nTanulásban akadályozott tanulóink ugyan nem diszlexiások, de náluk a diszlexia veszélyeztető tényezők halmozottan fordulnak elő. Szinte mindegyikükre jellemző a nagymozgások koordinálatlansága, motoros ügyetlenség, szegényes, szűkös szókincs, hibás beszéd, térbeni, időbeni tájékozódás fejletlensége, érzékelési apparátus zavarai, figyelemzavar, hiperaktivitással, absztrahálási képesség elégtelensége, feladattudat-gyengeség.\r\n\r\nA diszlexia – prevenciós-és diszlexia – reedukációs terápia, és a diszlexia- prevenciós olvasástanítás bevezetése hazánkban Meixner Ildikó nevéhez kapcsolódik.\r\n\r\nA terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás – és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása.\r\n

Az adaptációs időszak hosszú, két hónapig az óra nagy részét a játékos képességfejlesztés teszi ki, majd a betűtanítás következik. A játékos, tevékenykedtető készségfejlesztés azonban végigkíséri az egész olvasás és írástanítást.

\r\n

A Meixner ?módszer alapelvei:

\r\n\r\n

  \r\n
 • Alaposan előkészíti az olvasás-írástanítást, az olvasástechnikai készségek alapos kidolgozása jellemzi.
 • \r\n

 • A betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint halad.
 • \r\n

 • Szótagoló, szintetikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél.
 • \r\n

 • Alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas asszociáció (látom ? hallom – mondom), minél tökéletesebb kialakítására törekszik.
 • \r\n

 • Megelőzi a homogén gátlás kialakulását ? az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol javasolja tanítani.
 • \r\n

 • Intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét.
 • \r\n

 • Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz.
 • \r\n

\r\n

A terápia két fő részből áll: a képesség-, készségfejlesztésből, és az olvasástanításból.

Aktuális

 • június 4. 2019

  Nagyon nagy segítség nekünk!

  SZJA1%_plakát

  Köszönjük  SZJA 1%-ának felajánlását egyesületünk javára! 

  Adószámunk: 18039410-1-20

  vagy “adomány” támogatással:

  K&H Bank:  10404900-50526572-67881002

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • június 4. 2019

  Ha a családban kell a segítség!

  A CSALÁDTERÁPIA segíthet!

  Salamon Györgyi
  Családi- és párkapcsolati mediátor
  Válási mediáció
  Igazságügyi közvetítés
  70/7742-448

  Dr. Rosta Andrea
  Okleveles családtudományi és családterápiás szakember
  Család- és párterapeuta
  30/2160-718

  Jokhel Tibor
  Okleveles szociális munkás
  Addiktológiai szakember
  Család- és párterapeuta (h.)
  30/6080-496

  csaladterapiazeg@gmail.com 

  eletfa_logo3

   

 • február 1. 2016

  Adószámunk: 18039410-1-20

  Korán érkeztem KHE szja1

   

   

 • június 23. 2015

  Életfa Műhely

  eletfa_logo3

  Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 63.

  Dél-Hercegnője

  Információ:

  +36 30/7218-731

  info.koranerkeztem@gmail.com

  Tanácsadások előre egyeztetett időpontban!

  .

  .

  .

 • június 23. 2015

  Életfa Műhelyben

  eletfa_logo3

  Amiben segíteni tudunk:

  • perinatális szaktanácsadás
  • hordozási tanácsadás
  • mozgásfejlődés/fejlesztés
  • pszichológiai tanácsadás
  • szociális juttatások – ellátások
  • válási mediáció
  • igazságügyi közvetítés
  • család- és párterápia
  • gyász- és veszteség feldolgozás
  • KoroKan oktatás

  .

  .

  .

© Copyright 2019 koranerkeztem.hu
All rights reserved.
Minden jog fenntartva.
info.koranerkeztem@gmail.com
+36/30/7218-731
Számlaszámunk: K&H Bank Zrt.
10404900-50526572-67881002
Nemzeközi számlaszám (IBAN):
HU12 1040 4900 5052 6572 6788 1002
Adószámunk: 18039410-1-20
Nyilvántartási szám: 2425
Munkatársaink:
Bognárné Bengő Hajnalka
Komáromy Julianna
Kelemen Róbertné
Az oldalt készítette és üzemelteti:
ASSEMBLY

Adminisztráció