Családi pótlék

2010. augusztus 1-jétől a családi pótléknak 2 típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár, ezt követően (november 1-jétől) a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelezettség teljes időtartamára (a gyermek 18. életévének betöltéséig). Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben folytat tanulmányokat, a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 20. életévét betölti. A családi pótlék összege független attól, hogy azt nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják meg.

A családi pótlék összege 2012 évben sem változott.

Az ellátás havi összege:

  • egy gyermekes család esetén…………………………………………………………………………………………………. 12.200 Ft
  • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén………………………………………………………………………………….13.700 Ft
  • két gyermekes család esetén (gyermekenként)……………………………………………………………………………13.300 Ft
  • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)…………………………………………………………..14.800 Ft
  • három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)………………………………………………………….16.000 Ft
  • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)…………………………………………17.000 Ft
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén…………………………………23.300 Ft
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén…………………..25.900 Ft
  • tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén……………………………………………..20.300Ft

A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK

Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor utána magasabb összegű családi pótlék jár. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek körét az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet határozza meg. E szerint (idézve):

?Q) Neonatológiai utóképek

1. 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül.

2. A központi vagy perifériás idegrendszer perinatálisan, illetve újszülöttkorban elszenvedett súlyos, maradványtünetekkel gyógyult károsodásai.

3. Bronchopulmonális dysplasia.?

A betegség igazolására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (ebben az esetben neonatológus szakorvos, gyermekneurológus szakorvos) jogosult a hivatkozott rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást.

Zalaegerszegen a Koraszülöttosztályon -(PIC-en)  a kezelő orvostól kell kérnie az igazolás kitöltését, melyhez formanyomtatvány letölthető (Igazolas_tartosan_beteg_súlyosan_fogyatékos_gyermekről_2013 (4)) , vagy a kórházban a Koramama Klubban nyomtatott formában tudunk biztosítani az anyukák részére!

Magyar Államkincstár honlapján Családi pótlékról bővebben!