Apát megillető munkaidő kedvezmény

A gyermek születése esetén öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.
A munkáltató az apát megillető és kifizetett munkaidő kedvezményre járó távolléti díjat és annak közterhét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig illetve december 31-éig – nyújthatja be a munkáltató székhelye szerinti megyei igazgatóságnak. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

Apákat megillető távolléti díj elszámolás nyomtatványa