Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás. 2011. január 1-jétől anyasági támogatásra jogosult az a nő, aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodik, és a terhessége alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább 1 alkalommal – a Magyar Köztársaság területén terhesgondozáson vett részt. Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíjminimum 225 %-a (2011-ben: 64.125,- forint), ikergyermekek esetében 300 %-a (2011-ben: 85.500,- forint).

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az ?Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével történik.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

 • Igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
 • igénylő lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata,
 • igénylő TAJ kártya másolata,
 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata (aki(k) után a támogatás igénylése történik),
 • gyermek(ek) TAJ kártyájának másolata (aki(k) után a támogatás igénylése történik),
 • terhes gondozást végző orvos által kiadott eredeti igazolás a terhes gondozáson való részvétel számáról (ha terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggően az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges),
 • halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát,
 • örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadást engedélyező határozat másolata,
 • gyám esetén a gyámrendelő határozat másolata,
 • apa, gondozó személy esetén az anya halotti anyakönyvi kivonat másolata,
 • ha az örökbefogadást visszavonták a visszavonó nyilatkozat ? illetve ha a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntették, az erről szóló gyámhatósági határozat

Magyar Államkincstár honlapján az anyasági támogatásról bővebben!